Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Identifikačné číslo: 1178
Univerzitný e-mail: drahoslav.lancaric [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
rektorát - adm.centrum - Rektor (R)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Manažment diverzity pracovnej sily v Slovenskej republike
Autor: doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Oponent 1:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Oponent 2:doc. Ing. Anita Romanová, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Workforce Diversity Management in the Slovak Republic
Abstrakt:With increasing internationalisation of business, diversity management has emerged as an important issue, even in traditionally non-diversified companies. Our research seeks to examine the effect of size, work position of respondent, share of the foreign capital in the ownership structure of the organisation and the economy sector the organisation operates in on the implementation of diversity management. An empirical survey was carried out that examined the state of the implementation of diversity management in the Slovak Republic. Using parametric statistical methods (ANOVA, linear regression ) as well as its non-parametric alternatives (Kruskal-Wallis test), the research survey revealed that the evaluated factors significantly influenced the attitudes of respondents towards the diversity management implementation. The respondents working in large business organisations generally perceive the diversity management concept more positively when compared with respondents working in smaller organisations. The respondents working in business organisations where the share of foreign capital in the ownership structure exceeds 80% are more positively inclined towards the implementation of diversity management. The mangers and team leaders do perceive the management diversity more positively when compared to respondents who are not managing a team. We recommend domestic business organisations and SMEs to focus on the diversity issues, especially on supporting the diversified work teams. This can preferably be done by diversity training, using formalised HRM procedures and mentoring initiatives. Diversity management is not solely a domain of subsidiaries and large business organisations. The organisations are able to benefit from diversity management regardless of their size and country of origin.
Kľúčové slová:foreign capital, number of employees, factors, diversity management, work position, implementation

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene