Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Janka Drábeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1212
Univerzitný e-mail: janka.drabekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra matematiky (FEM)
 
6258T00  kvantitatívne metódy v ekonómii I-KME
FEM I-KME den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 2

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Remitencie v nových členských krajinách EÚ
Autor: RNDr. Janka Drábeková, PhD.
Pracovisko: Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
Oponent:doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Remittances in the EU New Member States
Abstrakt:The aim of the bachelor thesis was to assess development and estimate the remittance inflows and outflows effects in selected nine EU New Member States (NMS) (Czechia, Slovakia, Estonia, Hungary, Lithuania, Poland, Bulgaria, Romania, Latvia) over the period 1998 – 2017. We used data panel of 11 indicators of the 9 EU NMS and econometric models to estimate the effects of remittance flows and other selected factors on the economic growth expressed by the GDP per capita. The EU accession of the NMS had a positive effect on remittance inflow growth in 2004. The maximum growth rate of remittance inflow in 2004 was observed in the CZ, EE, HU, PL. Due to global financial crisis the EU total remittance outflow and inflow in 2009 fall down. The econometric estimations of model parameters confirmed our assumptions on statistically significant positive effects of both, remittance inflow and outflow, as well as their lagged by one year flows on the GDP per capita growth in the NMS. We found statistically significant positive effect of the population growth, school enrollment tertiary, NMS foreign trade (% GDP) and their accession to the EU, on the NMS GDP per capita. While the general government gross debt (% GDP) had statistically significant negative effect on GDP per capita growth, the effects on the NMS GDP per capita of foreign direct investments, inflation rate and real effective exchange rate was statistically insignificant.
Kľúčové slová:GDP per capita, panel data, EU New Member States, remittances

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene