Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identifikačné číslo: 1273
Univerzitný e-mail: viera.kazimirova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

     
Absolvent     Výučba
     
Záverečná práca
     
Projekty          Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Hodnotenie mechanických vlastností peliet
Autor:
Pracovisko:
Oponent 1:
prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Oponent 2:
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.
Oponent 3:
doc. Ing. Petr Vaculík, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Hodnotenie mechanických vlastností peliet
Abstrakt:
Práca sa zaoberá hodnotením mechanických vlastností peliet vyrobených z rôznych druhov biomasy granulačnou linkou MGL 200 na Katedre zariadení stavieb a bezpečnosti techniky SPU v Nitre. Ako biomasa na výrobu peliet bola použitá poľnohospodárska biomasa odpad z maku, kukuričné vretená a sušené výkaly ošípaných, a biomasa z údržby krajiny seno a trstina. Pelety boli podrobené kompresnému záťažovému testu. Kompresné záťažové krivky, závislosť sily na pomernom skrátení a závislosť sily na čase, boli zostrojené z hodnôt nameraných prístrojom Andilog Stentor 1000. Výsledkom práce je stanovenie mechanických vlastností ako priemer vzoriek, dĺžka vzoriek, sila na 10%né skrátenie, sila v prvom maxime na krivke pomerné skrátenie sila, pomerné skrátenie v prvom maxime na krivke pomerné skrátenie sila, modul pružnosti, sila v inflexnom bode krivky čas sila a pomerné skrátenie a napätie v inflexnom bode krivky čas sila a krivky pomerné skrátenie napätie. V práci sú uvedené korelácie mechanických parametrov jednotlivých druhov peliet. Okrem mechanických vlastností bola zisťovaná aj hustota a vlhkosť peliet.
Kľúčové slová:
peleta, deformačný tlak, pomerné skrátenie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene