Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Ekologické a energetické aspekty využitia biomasy
Autor: Ing. František Adamovský, PhD.
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent 2:Ing. Štefan Pepich, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ecological and energetic aspects of biomass usage
Abstrakt:Objective of the dissertation was make energy analysis of possible bioenergy sources avalaible in the local area. To achieve this objectives, were performed measurements, which allowed perfom the energy balance for direct combustion of biomass. We measured a mixture of several kinds of biomass in the local region. We proposed a system of production of biomass pellets in terms households in southwestern Slovakia. We have performed calorimetric determination of combustion heat and calorific value of selected mixtures of biomass. We have designed a system, that allows monitoring emissions and generated heat in the laboratory conditions.
Kľúčové slová:biomass burning, calorific value of biomass, production of pellets, combustion heat

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene