Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
Identifikačné číslo: 1480
Univerzitný e-mail: jan.cimo [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedúci pracoviska - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)

Kontakty
     
Výučba     
Záverečná práca
     
     
     Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:
Klimatická zmena a jej dopad na teplotné pomery Slovenska
Autor: doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
Pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Oponent 1:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Oponent 2:
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
Oponent 3:
prof. Ing. Danica Fazekašová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Klimatická zmena a jej dopad na teplotné pomery Slovenska
Abstrakt:Cieľom tejto habilitačnej práce je priblížiť vedeckým pracovníkom v oblasti biologických i poľnohospodárskych vied, genetikom, šľachtiteľom i pracovníkom v prevádzkových podmienkach poľnohospodárskej výroby a iným záujemcom informácie z teórie klimatických zmien, tvorby mapových výstupov týchto zmien a hlavne poskytnúť klimatické podklady zo základných prvkov a charakteristík energetickej bilancie z hľadiska súčasného stavu a tiež z hľadiska trendov a predpokladov ich budúcich zmien na Slovensku. Pre agroklimatické analýzy sa na území Slovenska vytypovalo 100 klimatických staníc, plošne rozmiestnených tak, aby pokrývali všetky poľnohospodárske regióny, t.j. do nadmorskej výšky 800 m. Základné agroklimatické analýzy sa vzťahovali k časovému radu 1961 – 2010, ktorý sa radí z hľadiska meraní a pozorovaní k najhomogénnejším. Trendy a predpokladané mapové výstupy budúcich klimatických zmien sa matematicko-štatistickými metódami stanovili k horizontom rokov 2035, 2050, 2075 a 2100. Predložená habilitačná práca prináša významný prínos a detailný pohľad na klimatickú zmenu a jej dopad na teplotné pomery Slovenska. Zároveň podrobne popisuje detailnú analýzu výskytu dní ľadových, mrazových, letných, tropických a noci letných a tropických v minulosti až po súčasnosť s prognózou možného vývoja až do konca roku 2100. V práci sú podrobne analyzované teplotné zmeny (priemernej, maximálnej a minimálnej teploty) a zmena vegetačného obdobia vytypovaných plodových, hlúbových a koreňových zelenín, pestovaných v poľných podmienkach z výsevu s prognózou vývoja do roku 2100.
Kľúčové slová:vegetačné obdobie, mrazové dni, ľadové dni, tropické dni a noci, klimatická zmena

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene