Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Identifikační číslo: 1605
Univerzitní e-mail: vladimir.vietoris [at] uniag.sk
 
docent - Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)

     
Absolvent
     
Výuka     
Závěrečná práce
     
Projekty     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:Komparatívna štúdia pozíciovania produktov s využitím Thurstonovho škálovania a Bradley-Terry modelu.
Autor: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Pracoviště:
Oponent 1:doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Stanislav Kračmár, DrSc.
Oponent 3:doc. MVDr. Pavol Maľa, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Komparatívna štúdia pozíciovania produktov s využitím Thurstonovho škálovania a Bradley-Terry modelu.
Abstrakt:
Posledná dekáda priniesla veľký zlom v aplikácii senzorických metód, kedy sa zmenil najmä pohľad na skupinu spotrebiteľov. Dnes sú spotrebitelia považovaní za veľmi prínosný druh senzorického panelu. Problém bol, akým spôsobom je potrebné zvoliť jednoduchú metodiku a spracovanie dát od spotrebiteľov, aby sa zachovala informácia so silou deskriptívnej metodológie. Habilitačná práca sa zaoberá komparáciou klasických profilov v porovnaní s psychometrickým modelom Thurstonovho škálovania a využitia Bradley-Terry modelu na spracovanie senzorických dát. Klasické profily predstavujú jednu z najhlavnejších a najpoužívanejších metód súčasnej senzorickej analýzy a ich význam v senzorickej analýze je nespochybniteľný. Nevýhodou týchto konvenčných profilov je, že tréning panela a samotná kalibrácia je časovo a finančne náročná. Vznikali tak rôzne modifikácie profilov založené na zmene hodnotiacej škály ako CATA, FCP, Flash profil resp. post-produkcie výsledkov (GPA analýza). V poslednej dobe zmyslové hodnotenie začalo využívať aj iné postupy, ktoré prebralo z psychológie resp. psychofyziky. Pri porovnaní metód klasického profilovania a Thurstonovho škálovania, môžeme povedať, že metódy generujú štatisticky nepreukazné rozdiely a využitie Thurstonovho škálovania v kombinácii s niektorým z profilov sa javí ako vhodné. Rozdiel v aplikácii Bradley-Terry modelu a jeho modifikácie, (DRRTD) turnajového dizajnu v porovnaní s ostatnými analyzovanými technikami nebol štatisticky preukazný a možno tento prístup považovať za sľubný v ďalšom využití a spracovaní senzorických dát. Obe použité techniky a ich aplikácia sú prínosom pre ďalšie využitie v zmyslovom hodnotení potravín.
Klíčová slova:
senzorická analýza, párové porovnania, klasický profil

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně