Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Richter, PhD.
Identifikačné číslo: 19900
Univerzitný e-mail: martin.richter [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Determinanty fungovania potravinovej vertikály a ich vplyv na trhu s agropotravinárskymi výrobkami
Autor: Ing. Martin Richter, PhD.
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Ladislav Rolínek, PhD.
Oponent 3:Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Determinants of the Food Supply Chain Functioning and its Impact on the Market with Agri-food Products
Abstrakt:One of the biggest problems, which is global society facing, its the problem of hunger and food insufficiency. Considering, that the time to some social and technological solution is long, it is needed to make a long term conception for global food policy and nutrition security (FNS). The dissertation thesis proposal is focused on improvement of food system with, providing resources to cut-down risks and uncertainty in global food production system, caused by economic and climatic shocks and provide at the same time solutions for sustainable economic grow. The dissertation thesis project, provides analytic tools with a purpose to experiment, analyze and coordinate the impacts of short- and long term policies, which will allow the application of consistent, coherent, long term strategies, with desired consequences. The food system is analyzed in relation to ecosystem, energetics and finance markets like potential shocks sources, which can disturb the food system. Except that, is given problematic studied in light of basic society trends and changing attitudes to food consumption and production. The project gives accent on FNS challenges variation in various regions. The project brings new empiric proofs about the determinants of global FNS and classified regions and viability of systems by typology. A harmonized system of data and modeling tools for the needs of various econometric appreciations (in short term horizon) and perspective analyzes about future tendencies of food and nutrition security. An important contribution of suggested dissertation thesis theme, will be the participation in frame of studies in food security field of the EU, its determinants and policy impacts (with accent on New member states of the EU) and maybe too case studies about Slovak, in frame of the 7. Frame project of the EU with mane: Economic, social and politic conditions for the global food need satisfaction. (Food Secure)
Kľúčové slová:Food secure, Nutrition security, Food security

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene