Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Koloman Krištof, PhD.
Identifikační číslo: 247
Univerzitní e-mail: koloman.kristof [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Absolvent     
     
Závěrečná práce
     
     
Publikace
     
Stáže          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Skúmanie environmentálnych účinkov techniky v systéme pôdoochranných technológií
Autor:
Ing. Koloman Krištof, PhD.
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent 1:
doc. Ing. Milan Macák, Dr.
Oponent 2:prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.
Oponent 3:
Ing. Peter Miháľ, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Skúmanie environmentálnych účinkov techniky v systéme pôdoochranných technológií
Abstrakt:
V systémoch pôdoochranných technológii sú zaradené rôzne druhy technológií spracovania pôdy. Tieto technológie sa vyznačujú rozdielnym pôsobením na pôdny environment. Keďže pôda a jej kondícia súčasne zodpovedá množstvu uvoľňovaného CO2 do ovzdušia je zrejmé, že spracovanie pôdy pravdepodobne má významný vplyv na množstvo uvoľňovaného CO2 do ovzdušia. V súčasnosti sa na trhu vyskytuje technika a technológia, ktorá svojimi parametrami má možnosti sa uplatniť ako konkrétna náhrada bežne stále používaným technikám a technológiám. Pôdoochranné technológie spracovania pôdy sa vyznačujú aj dobrým manažmentom pozberových zvyškov, pričom je tiež predpoklad, že množstvo pozberových zvyškov na povrchu pôdy má vplyv na uvoľňované množstvo emisií CO2 z pôdy do atmosféry. Cieľom dizertačnej práce je teda zistiť ako konkrétne spôsoby spracovania pôdy vplývajú na pôdu a tým aj na množstvo uvoľňovaných emisií CO2 z pôdy do atmosféry.
Klíčová slova:spracovanie pôdy, pozberové zvyšky, emisie CO2, pôdoochranné technológie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně