Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Identification number: 274
University e-mail: qtakac [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Implementation of autonomous mobile robots in agriculture
Written by (author): Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
Opponent 2:prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
Opponent 3:Ing. Marián Amrich, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Implementácia autonómnych mobilných robotov v poľnohospodárstve
Summary:Téma sa zaoberá využitím poznatkov z oblasti mobilnej robotiky, navigácie a regulácie. Využívajú sa moderné metódy autonómnej navigácie, určovania presnej polohy a metódy navádzania robota na polohovo orientovaný pracovný úkon v oblasti poľnohospodárskej praxi bez podpory systému GPS. Autonómne mobilné roboty sú praktickou alternatívou pre vykonávanie rôznych špecifických úkonov v poľnohospodárskej praxi. Autonómny robot môže za určitých okolností eliminovať alebo úplne nahradiť prítomnosť ľudského faktora v špecifických oblastiach poľnohospodárstva s cieľom odbremeniť človeka od monotónnej práce a práce v rizikovom prostredí. Dôsledkom úspešného riešenia je znižovanie nepriaznivých dopadov chemických látok a fyzikálnych postupov používaných v poľnohospodárstve na obsluhu. Okrem uvedených výhod ponúka úspešné zvládnutie riešenia aj úspory energií, chemických prostriedkov, čoho sekundárnym dôsledkom je zvyšovanie ekológie poľnohospodárskej činnosti.
Key words:mobilná robotika, navigácia, absolútna navigácia, optická navigácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited