Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Adriána Bakošová, MBA
Identifikačné číslo: 31187
Univerzitný e-mail: adriana.bakosova [at] uniag.sk
 
VŠ II.stupeň - Dekanát FEM (FEM)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Evaluation of V4 countries development in the frame of EU integration.
Autor: Ing. Adriána Bakošová, MBA
Pracovisko: Katedra európskych politík (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Oponent:Ing. Daniel Madarász, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Evaluation of V4 countries development in the frame of EU integration.
Abstrakt:Hlavným cieľom predkladanej bakalárskej práce, ktorá má názov "Hodnotenie vývoja krajín V4 v rámci integrácie do EÚ", je zhodnotiť úroveň rozvoja krajín Vyšehradskej štvorky v rámci ich integrácie do Európskej únie počas obdobia rokov 2004-2013. Po vstupe do EU sa tieto krajiny stali súčasťou zoskupenia, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť Európu s výrazným hospodárskym rastom a konkurencieschopnou ekonomikou. Prvá časť bakalárskej práce poskytuje literárny prehľad o Európskej Únií, európskej integrácií a ekonomickej situácii v Poľsku, Maďarsku, na Slovensku a v Českej republike. Druhá časť práce sa venuje analýze a hodnoteniu vývoja vybraných makroekonomických ukazovateľov, využitia finančnej podpory, ktorá bola poskytnutá Európskou úniou pre krajiny V4 a hodnoteniu dopadov ich členstva v EU pomocou SWOT analýzy.
Kľúčové slová:makroekonomické ukazovatele, integrácia, Európska únia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene