Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Oľga Karvacká
Identifikačné číslo: 34791
Univerzitný e-mail: qkarvacka [at] is.uniag.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Manažment výroby v podmienkach vinárskeho podnikateľského subjektu
Autor: Ing. Oľga Karvacká
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment výroby v podmienkach vinárskeho podnikateľského subjektu
Abstrakt:Abstrakt V súčasnej dobe sa veľký dôraz kladie na oblasť výroby a jej riadenie. Výrobná činnosť v rozhodujúcej miere ovplyvňuje efektívnosť podnikov. Výroba je zámerná ľudská činnosť, pri ktorej sa výrobné vstupy transformujú na výrobné výstupy. Na výrobu podnik vynakladá náklady a predajom tovarov a služieb podnik získava tržby -- výnosy. Manažment je procesom plánovania, organizovania, personálneho zabezpečenia, vedenia ľudí a kontroly. Dôležitou časťou podnikového manažmentu je manažment výroby. Manažment výroby prispieva k rozvoju podnikania, riadi výrobný proces, výrobný systém a zabezpečuje jeho efektívny rozvoj. Cieľom diplomovej práce je manažérsko-ekonomické zhodnotenie procesu výroby vína v spoločnosti Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., ktorého hlavným predmetom činnosti je pestovanie rôznych odrôd viniča hroznorodého a následná produkcia hroznového vína, a to bieleho, červeného a ružového. V prehľade literatúry sme sa zaoberali vymedzením pojmov manažment podniku, manažment výroby, výroba a výrobný proces, vinohradníctvo a víno, kvalita výroby a marketing. Vo vlastnej práci sme sa venovali výrobnej charakteristike podniku, manažérskym aspektom výroby akostných vín, ekonomickým aspektom výroby vína a marketingovým aspektom. V závere sme zhodnotili jednotlivé dosiahnuté produkčné, manažérske, ekonomické a marketingové výsledky na základe získaných podnikových informácií, ktoré sme čerpali z finančných výkazov podniku a vnútropodnikových dokumentov. Ekonomické ukazovatele mali rastovú tendenciu, až na ukazovateľ celkovej produktivity práce, ktorý z roka na rok klesal. Zistili sme, že najvyššie výnosy a náklady podnik eviduje pri výrobe bieleho vína, no najvyšší index rastu výnosovej a nákladovej rentability bol za sledované obdobie v prípade červeného a ružového vína. Spoločnosť dosahovala v každom roku zisk, čím zabezpečila splnenie základného cieľa podnikania. Navrhované opatrenia sa týkali organizačnej štruktúry, nákladov a inovácií v oblasti pestovania viniča.
Kľúčové slová:manažment podniku, manažment výroby, výroba a výrobný proces, vinohradníctvo a víno, kvalita výroby, marketing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene