Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Marek Mäsiar
Identifikační číslo: 68504
Univerzitní e-mail: xmasiar [at] is.uniag.sk
 
4127T02  krajinné inžinierstvo I-KII
FZKI I-KII den [sem 1, roč 1]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
1. ročník / 1. semestr studia
Studijní skupina číslo: 2

Kontakty     Absolvent
     
Závěrečná práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Hodnotenie kvality povrchových vôd rieky Orava a jej prítokov
Autor:
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce:
Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Hodnotenie kvality povrchových vôd rieky Orava a jej prítokov
Abstrakt:
Táto práca sa zaoberá hodnotením kvality povrchových vôd rieky Oravy a jej prítokov. Na rieke Orava sme počas rokov 2010 až 2018 sledovali vplyv prírodných a antropogénnych zdrojov znečistenia na kvalitu povrchových vôd. V sledovanom období sme hodnotili nasledovné ukazovatele: rozpustený kyslík, BSK5, pH vody, vodivosť, N-NH4, N-NO2, N-NO3, celkový dusík a celkový fosfor. Podľa týchto ukazovateľov sme hodnotili kvalitu vody aj na prítoku Zázrivka, ktorá sa do Oravy vlieva v obci Párnica. Analýzou všetkých nami vybraných ukazovateľov kvality povrchových vôd, sme zhodnotili, že rieka Orava patrí medzi málo znečistené povrchové vody. Výsledky tejto práce môžu byť podkladom pre ďalšie štúdium kvality vody rieky Orava a jej prítokov.
Klíčová slova:
povrchová voda, zdroje znečistenia, kvalita vody, znečistenie vody, rieka Orava, ukazovatele kvality

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně