Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Renáta Záhorská, PhD.
Identifikačné číslo: 712
Univerzitný e-mail: renata.zahorska [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Dekanát TF (TF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Skúmanie vplyvu výroby v strojárskom podniku na životné prostredie
Autor: Ing. Renáta Záhorská, PhD.
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Investigation of the effects of production in engineering company on environment
Abstrakt:In conditions of the Slovak Republic, the engineering production plays an important role and significantly contributes to increasing of the gross domestic product. An integral part of engineering production, however, is the production of various kinds of wastes that burden the environment. Within the PhD. thesis the attention has been paid to the problems of the waste management in the selected engineering company RIBE Slovakia, k. s., Nitra factory. The above factory provides in the frame of its manufacturing programme certain range of the manufacturing technologies (cutting operations, metal cold-forming, thread rolling, metal surface finishing, automatic sorting, metrology, assembly), with the aim to produce the final products connecting components (fasteners). Based on the contacts with the RIBE Slovakia, k. s., Nitra factory, there were obtained a detailed information characterizing production technologies and the range of products manufactured. The key attention is paid to the classifications of waste generated in engineering production and to waste management within the company. There is analyzed in details the platform determining waste management on the basis of current legislation. Within PhD. thesis there were collected and obtained the data characterizing the time course of production of various types of waste, and these data were evaluated by means of mathematical and statistical methods. Based on the application of the SWOT analysis there is objectively assessed the waste management in the company in terms of strengths and weaknesses, as well as a determining the opportunities and potential threats. Results obtained by the application of the SWOT analysis have allowed to state that the company RIBE Slovakia, k. s., Nitra factory has well organized the waste management system related to the individual production technologies. As an advantage can be considered the fact that the waste management system is incorporated into the company management system. Function of the company waste management system in the company RIBE Slovakia, k. s., Nitra factory, fully respects current valid legislation. The results obtained within PhD. thesis have very high scientific informative value.
Kľúčové slová:technologies, waste management, multifactor analysis, engineering production, SWOT analysis

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene