Učebne

Táto aplikácia zobrazuje podrobnosti o budove.

Názov:
Zobor
Budova:
Zobor-P

Názov
Hodnota
Označenie:
ZP
Názov: Zobor-P
Adresa: nezadaná
Telefón na vrátnicu:
nezadaný
Popis:
nezadaný