Brožura publikační činnosti

Tato aplikace slouží k tisku brožury publikační činnosti pro zvolené pracoviště.

PracovištěZvolit
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Centrum informačných technológií
Dekanát FEM
Katedra ekonomiky
Katedra financií
Katedra účtovníctva
Katedra informatiky
Katedra manažmentu
Katedra marketingu a obchodu
Katedra matematiky
Katedra jazykov
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Katedra spoločenských vied
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Centrum výskumných a vzdelávacích projektov
Katedra hospodárskej politiky