Brožura publikační činnosti

Tato aplikace slouží k tisku brožury publikační činnosti pro zvolené pracoviště.

Pracoviště
Zvolit
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Dekanát FAPZ
Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
Katedra agrochémie a výživy rastlín
Katedra fyziológie rastlín
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra špeciálneho chovateľstva
Katedra ochrany rastlín
Katedra pedológie a geológie
Katedra špeciálnej zootechniky
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Katedra veterinárskych disciplín
Katedra výživy ľudí
Katedra výživy zvierat
Katedra environmentalistiky a biológie
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov