Brožura publikační činnosti

Tato aplikace slouží k tisku brožury publikační činnosti pro zvolené pracoviště.

PracovištěZvolit
Technická fakulta
Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Dekanát TF
Katedra dopravy a manipulácie
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Katedra fyziky
Katedra konštruovania strojov
Katedra kvality a strojárskych technológií
Katedra stavieb
Katedra strojov a výrobných biosystémov
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky