Brožúra publikačnej činnosti

Táto aplikácia slúži na tlač brožúry publikačnej činnosti pre vybrané pracovisko.

Pracovisko
Zvoliť
Technická fakulta
Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Dekanát TF
Katedra dopravy a manipulácie
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Katedra fyziky
Katedra konštruovania strojov
Katedra kvality a strojárskych technológií
Katedra stavieb
Katedra strojov a výrobných biosystémov
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky