Brožúra publikačnej činnosti

Táto aplikácia slúži na tlač brožúry publikačnej činnosti pre vybrané pracovisko.

PracoviskoZvoliť
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dekanát FZKI
Katedra biometeorológie a hydrológie
Katedra biotechniky zelene
Katedra krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Katedra zeleninárstva