Brožúra publikačnej činnosti

Táto aplikácia slúži na tlač brožúry publikačnej činnosti pre vybrané pracovisko.

PracoviskoZvoliť
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Dekanát FBP
Katedra biochémie a biotechnológie
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra chémie
Katedra mikrobiológie
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov