Brožura publikační činnosti

Tato aplikace slouží k tisku brožury publikační činnosti pro zvolené pracoviště.

PracovištěZvolit
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Centrum medzinárodných programov
Dekanát FEŠRR
Katedra európskych politík
Katedra práva
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Katedra verejnej správy
Katedra environmentálneho manažmentu
Katedra regionálnej bioenergetiky