Brožúra publikačnej činnosti

Táto aplikácia slúži na tlač brožúry publikačnej činnosti pre vybrané pracovisko.

PracoviskoZvoliť
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Centrum medzinárodných programov
Dekanát FEŠRR
Katedra európskych politík
Katedra práva
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Katedra verejnej správy
Katedra environmentálneho manažmentu
Katedra regionálnej bioenergetiky