Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

SPU|FAPZ|FBP|FEM|FEŠRR|FZKI|TF

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rektorát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.uniag.sk
  
Rektorka: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Prorektor:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Prorektor:prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Prorektor:Ing. Ivan Takáč, PhD.
Prorektor:prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Prorektor:doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Kvestorka:Ing. Zuzana Gálová
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématUčebnyInformace o univerzitě
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématUčebnyInformace o univerzitě

  

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.fapz.uniag.sk/
E-mail:dekfapz@uniag.sk
Telefon:+421 376 415 514, +421 376 415 523
Fax:+421 377 411 451
  
Děkan:doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
Tajemnice:Ing. Zuzana Paštiaková
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy

  

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://fbp.uniag.sk/
E-mail:dekfbp@uniag.sk
Telefon:+421 376 415 524
Fax:+421 376 415 387
  
Děkan:prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy

  

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.fem.uniag.sk/
E-mail:dekfem@uniag.sk
Telefon:+421 376 415 511
Fax:+421 376 415 150
  
Děkanka:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Tajemnice:Ing. Erika Šindlerová
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy

  

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.fesrr.uniag.sk/
E-mail:dekfesrr@uniag.sk
Telefon:+421 376 415 729
Fax:+421 376 531 522
  
Děkanka:doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Tajemnice:Ing. Georgetta Palšová
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy

  

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Děkanát: Tulipánová 7, 94976 Nitra

Web:http://www.fzki.uniag.sk/sk/
E-mail:dekfzki@uniag.sk
Telefon:+421 376 415 410
Fax:+421 376 415 444
  
Děkan:prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Tajemnice:Mgr. Viera Režová
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy

  

Technická fakulta
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.tf.uniag.sk
E-mail:dektf@uniag.sk
Telefon:+421 376 415 301, +421 376 415 489
Fax:+421 377 417 003
  
Děkan:prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Tajemnice:Ing. Alena Jančušková
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy