Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|
|
FBP
|
|
|
FZKI|

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rektorát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.uniag.sk
 
 
Rektorka:
Prorektor:
Prorektor:
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Prorektor:doc. Ing. Ivan Takáč, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
Kvestorka:
 
 
  

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://www.fapz.uniag.sk/
E-mail:
Telefon:
+421 376 415 514, +421 376 415 523
Fax:+421 377 411 451
 
 
Děkan:
Tajemnice:
 
 
 
 

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:dekfem@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 511
Fax:
+421 376 415 150
  
Děkanka:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Tajemnice:
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
Kontaktní oddělení
Publikace
Brožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
Brožura Studijní programy
Brožura publikacíZávěrečné práceBrožura Studijní programy

  

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://www.fesrr.uniag.sk/
E-mail:dekfesrr@uniag.sk
Telefon:+421 376 415 729
Fax:
+421 376 531 522
 
 
Děkanka:
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Tajemnice:
Ing. Georgetta Palšová
  
  

Technická fakulta
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:dektf@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 301, +421 376 415 489
Fax:+421 377 417 003
  
Děkan:
Tajemnice:
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
OrgányKontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
ZaměstnanciOrgányKontaktní oddělení
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
Brožura publikacíPřehled vypsaných témat