Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|
FAPZ
|
FBP
|
FEM
|
|
FZKI|

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rektorát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.uniag.sk
 
 
Rektorka: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
Prorektor:
Prorektor:prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Prorektor:doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Kvestorka:
Ing. Zuzana Gálová
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
PracovištěKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných tématUčebnyInformace o univerzitě
Brožura publikacíZávěrečné práceUčebny

  

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://fbp.uniag.sk/
E-mail:dekfbp@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 524
Fax:
+421 376 415 387
 
 
Děkan:
 
 
 
 

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:dekfem@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 511
Fax:
+421 376 415 150
 
 
Děkanka:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Tajemnice:
Ing. Erika Šindlerová
 
 

 
 

Technická fakulta
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:dektf@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 301, +421 376 415 489
Fax:
+421 377 417 003
 
 
Děkan:prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Tajemnice:
  
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
Brožura Studijní programy
Závěrečné práce