Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|
|
FBP|FEM|
|
|
TF

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 524
Fax:
+421 376 415 387
 
 
Dekan:prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
  
  

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
dekfem@uniag.sk
Telefón:
+421 376 415 511
Fax:
+421 376 415 150
 
 
Dekanka:
Tajomníčka:
 
 
 
 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:dekfesrr@uniag.sk
Telefón:+421 376 415 729
Fax:
+421 376 531 522
 
 
Dekanka:
Tajomníčka:
Ing. Georgetta Palšová
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznamProjekty
ZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznam
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce

  

Technická fakulta
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
dektf@uniag.sk
Telefón:
+421 376 415 301, +421 376 415 489
Fax:
+421 377 417 003
 
 
Dekan:
Tajomníčka:
Ing. Alena Jančušková