Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|
|
|
|
|
|
TF

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 514, +421 376 415 523
Fax:+421 377 411 451
 
 
Dekan:
Tajomníčka:
 
 

  

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://fbp.uniag.sk/
E-mail:
Telefón:+421 376 415 524
Fax:
+421 376 415 387
  
Dekan:
 
 
 
 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://www.fesrr.uniag.sk/
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 729
Fax:
+421 376 531 522
 
 
Dekanka:
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Tajomníčka:
Ing. Georgetta Palšová