Pracoviská - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|
|
|
KHP
|
|
KI
|
KMan
|
|
|
|
|
|
|
CVVP

Katedra financií
Telefón: +421 376 414 854
Fax: -- neuvedené --
E-mail: kfin_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciPublikácie

Katedra hospodárskej politiky
Telefón: +421 376 415 895
Fax: -- neuvedené --
E-mail: khp_fem@uniag.sk
Vedúci: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Sekretariát: Ing. Zuzana Radolecová
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
ProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Garantované predmetyProjektyPublikácieZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra manažmentu
Telefón: +421 376 414 138
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Sekretariát: Milada Hlinková

Katedra matematiky
Telefón: +421 376 414 163
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.

Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Telefón: +421 376 414 747
Fax: +421 376 414 844
E-mail: cppp_fem@uniag.sk
Vedúci: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Sekretariát: Mária Ocelková

Katedra spoločenských vied
Telefón: +421 376 414 747
Fax: -- neuvedené --
E-mail: ksv_fem@uniag.sk
Sekretariát: Mária Ocelková

Katedra štatistiky a operačného výskumu
Telefón: +421 376 414 190
Fax: -- neuvedené --
E-mail: ksov_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
Sekretariát: Alena Hlinková

Centrum informačných technológií
Telefón: +421 376 414 812Fax: -- neuvedené --E-mail: cit_fem@uniag.sk
Vedúci: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Sekretariát: Dagmar Jordanovová
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ProjektyPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém

Centrum výskumných a vzdelávacích projektov
Telefón: +421 376 415 511
Fax: -- neuvedené --E-mail: cvvp_fem@uniag.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Mgr. Petra Hargašová