Pracoviště - Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov
Telefon: +421 376 415 545
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Sekretariát: Mgr. Mária Baková
ZaměstnanciTelefonní seznam
Projekty
ZaměstnanciTelefonní seznam