Pracoviská - Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov
Telefón: +421 376 415 545Fax: -- neuvedené --E-mail: Peter.Bielik@uniag.sk
Vedúci: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Sekretariát: Mgr. Mária Baková
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty