Pracoviská - Centrum univerzitného športu

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Centrum univerzitného športu
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: PaedDr. Ľubomír Urban
Sekretariát: Ing. Ľubica Miklová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné práce
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné práce