Pracoviště - Kancelár a sekretariát rektora

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Kancelár a sekretariát rektora
Telefon: +421 376 415 504Fax: -- neuveden --E-mail: Anna.Bozikova@uniag.sk
Vedoucí: Ing. Anna Božiková