Pracoviská - Kancelár a sekretariát rektora

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Kancelár a sekretariát rektora
Telefón: +421 376 415 504Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Anna Božiková