Pracoviská - Výskumné centrum AgroBioTech

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Výskumné centrum AgroBioTech
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Lucia Gabríny, PhD.
Sekretariát: Ing. Zuzana Misailidisová Ďurická
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Záverečné prácePrehľad vypísaných tém
Telefónny zoznamZáverečné práce