Pracoviská - Útvar kontroly

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Útvar kontroly
Telefón: +421 376 414 157Fax: -- neuvedené --E-mail: renata.krajcirova@uniag.sk
Vedúci: Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam