Pracoviště - Katedra regionálnej bioenergetiky

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra regionálnej bioenergetiky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: Ing. Ľubica Civáňová
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Brožura publikacíZávěrečné práce