Pracoviště - Katedra regionálnej bioenergetiky

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra regionálnej bioenergetiky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --