Pracoviště - Útvar kríz.riadenia, BOZP, ochrany pred pož. a vlast.ochrany

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Útvar kríz.riadenia, BOZP, ochrany pred pož. a vlast.ochrany
Telefon: +421 376 415 743
Fax: -- neuveden --
E-mail: Miroslava.Ciganova@uniag.sk
Vedoucí: Ing. Miroslava Cigáňová
Sekretariát: -- neuveden --