Pracoviská - Útvar kríz.riadenia, BOZP, ochrany pred pož. a vlast.ochrany

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Útvar kríz.riadenia, BOZP, ochrany pred pož. a vlast.ochrany
Telefón: +421 376 415 743
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
Zamestnanci