Pracoviská - Útvar kríz.riadenia, BOZP, ochrany pred pož. a vlast.ochrany

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Útvar kríz.riadenia, BOZP, ochrany pred pož. a vlast.ochrany
Telefón: +421 376 415 743Fax: -- neuvedené --E-mail: Miroslava.Ciganova@uniag.sk
Vedúci: Ing. Miroslava Cigáňová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam