Pracoviště - Univer.organizácia odb. zväzu pracovníkov školstva a vedy

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Univer.organizácia odb. zväzu pracovníkov školstva a vedy
Telefon: +421 376 415 513Fax: -- neuveden --E-mail: Elena.Palkova@uniag.sk
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Elena Palková
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam