Pracoviská - Univer.organizácia odb. zväzu pracovníkov školstva a vedy

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Univer.organizácia odb. zväzu pracovníkov školstva a vedy
Telefón: +421 376 415 513Fax: -- neuvedené --E-mail: Elena.Palkova@uniag.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Elena Palková
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam