Pracoviská - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|KE
|
KF|KHP|
|
|KMan|KMO
|
KM|KJ|
|
|
CIT
|
CVVP

Katedra financií
Telefón: +421 376 414 854
Fax: -- neuvedené --
E-mail: kfin_fem@uniag.sk
Sekretariát: Ing. Patrícia Horváthová

Katedra účtovníctva
Telefón: +421 376 414 143, +421 376 414 194Fax: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
Sekretariát: Ing. Galina Gerhátová

Katedra informatiky
Telefón: +421 376 414 143
Fax: -- neuvedené --
E-mail: ki_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Sekretariát: Ing. Galina Gerhátová

Katedra marketingu a obchodu
Telefón: +421 376 414 188Fax: -- neuvedené --E-mail: kmo_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Sekretariát: Silvia Mányiová

Katedra matematiky
Telefón: +421 376 414 163
Fax: -- neuvedené --

Katedra jazykov
Telefón: +421 376 414 556
Fax: -- neuvedené --
E-mail: kj_fem@uniag.sk
Vedúci: PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Sekretariát: Diana Bencová
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Telefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém

Katedra spoločenských vied
Telefón: +421 376 414 747
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: Mária Ocelková

Centrum informačných technológií
Telefón: +421 376 414 812Fax: -- neuvedené --E-mail: cit_fem@uniag.sk
Vedúci: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Sekretariát: Dagmar Jordanovová
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikáciePrehľad vypísaných tém

Centrum výskumných a vzdelávacích projektov
Telefón: +421 376 415 898
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Mgr. Petra Hargašová