Pracoviště - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

|
KE|KF|KHP
|
|
KI|KMan
|
|
|
KJ|CPPP
|
|
|

Dekanát FEM
Telefon: +421 376 415 511Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Mgr. Petra Hargašová

Katedra informatiky
Telefon: +421 376 414 143
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.

Katedra marketingu a obchodu
Telefon: +421 376 414 188
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Silvia Mányiová

Katedra štatistiky a operačného výskumu
Telefon: +421 376 414 190
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Alena Hlinková

Centrum informačných technológií
Telefon: +421 376 414 812
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Sekretariát: Dagmar Jordanovová

Centrum výskumných a vzdelávacích projektov
Telefon: +421 376 415 898
Fax: -- neuveden --
E-mail: cvvp_fem@uniag.sk
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Mgr. Petra Hargašová