Pracoviská - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

DFEM
|
KE||
|
|
|KMan
|
|
|
|
CPPP|KSV|
|

Dekanát FEM
Telefón: +421 376 415 511
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Erika Šindlerová
Sekretariát: Mgr. Petra Hargašová
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém

Katedra financií
Telefón: +421 376 414 854
Fax: -- neuvedené --
E-mail: kfin_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Marián Tóth, PhD.

Katedra účtovníctva
Telefón: +421 376 414 143, +421 376 414 194Fax: -- neuvedené --E-mail: ku_fem@uniag.sk
ZamestnanciGarantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciPublikácieZáverečné práce

Katedra manažmentu
Telefón: +421 376 414 138
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: Milada Hlinková

Katedra marketingu a obchodu
Telefón: +421 376 414 188
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: Silvia Mányiová

Katedra matematiky
Telefón: +421 376 414 163
Fax: -- neuvedené --
E-mail: km_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.

Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Telefón: +421 376 414 747Fax: +421 376 414 844
Sekretariát: Mária Ocelková

Katedra spoločenských vied
Telefón: +421 376 414 747
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Sekretariát: Mária Ocelková

Katedra štatistiky a operačného výskumu
Telefón: +421 376 414 190
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: Alena Hlinková

Centrum informačných technológií
Telefón: +421 376 414 812
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: Dagmar Jordanovová

Centrum výskumných a vzdelávacích projektov
Telefón: +421 376 415 898
Fax: -- neuvedené --
E-mail: cvvp_fem@uniag.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Mgr. Petra Hargašová