Pracoviská - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

DFEM|KE|KF|KHP||KI|KMan|KMO|KM|KJ|CPPP|KSV|KŠOV
CIT|CVVP

Dekanát FEM
Telefón: +421 376 415 511Fax: -- neuvedené --E-mail: dekfem@uniag.sk
Vedúci: Ing. Erika Šindlerová
Sekretariát: Mgr. Petra Hargašová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra ekonomiky
Telefón: +421 376 414 574Fax: -- neuvedené --E-mail: ke_fem@uniag.sk
Vedúci: prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Sekretariát: Ing. Janka Bánska
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra financií
Telefón: +421 376 414 854Fax: -- neuvedené --E-mail: kfin_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Sekretariát: Ing. Patrícia Horváthová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra hospodárskej politiky
Telefón: +421 376 415 895Fax: -- neuvedené --E-mail: khp_fem@uniag.sk
Vedúci: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Sekretariát: Ing. Zuzana Radolecová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra účtovníctva
Telefón: +421 376 414 143, +421 376 414 194Fax: -- neuvedené --E-mail: ku_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
Sekretariát: Ing. Galina Gerhátová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra informatiky
Telefón: +421 376 414 143Fax: -- neuvedené --E-mail: ki_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Sekretariát: Ing. Galina Gerhátová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra manažmentu
Telefón: +421 376 414 138Fax: -- neuvedené --E-mail: kman_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Sekretariát: Milada Hlinková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra marketingu a obchodu
Telefón: +421 376 414 188Fax: -- neuvedené --E-mail: kmo_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Sekretariát: Silvia Mányiová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra matematiky
Telefón: +421 376 414 163Fax: -- neuvedené --E-mail: km_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
Sekretariát: Ing. Tatiana Ivanková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra jazykov
Telefón: +421 376 414 556Fax: -- neuvedené --E-mail: kj_fem@uniag.sk
Vedúci: PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Sekretariát: Diana Bencová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Telefón: +421 376 414 747Fax: +421 376 414 844E-mail: cppp_fem@uniag.sk
Vedúci: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Sekretariát: Mária Ocelková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra spoločenských vied
Telefón: +421 376 414 747Fax: -- neuvedené --E-mail: ksv_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Sekretariát: Mária Ocelková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra štatistiky a operačného výskumu
Telefón: +421 376 414 190Fax: -- neuvedené --E-mail: ksov_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
Sekretariát: Alena Hlinková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Centrum informačných technológií
Telefón: +421 376 414 812Fax: -- neuvedené --E-mail: cit_fem@uniag.sk
Vedúci: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Sekretariát: Dagmar Jordanovová
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Centrum výskumných a vzdelávacích projektov
Telefón: +421 376 415 898Fax: -- neuvedené --E-mail: cvvp_fem@uniag.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Mgr. Petra Hargašová
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce