Pracoviská - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

DFEM
|
|
KF||||KMan
|
|
|KJ
|
CPPP|KSV
|
KŠOV
|

Katedra financií
Telefón: +421 376 414 854Fax: -- neuvedené --E-mail: kfin_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Sekretariát: Ing. Patrícia Horváthová
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
Brožúra publikácií

Katedra účtovníctva
Telefón: +421 376 414 143, +421 376 414 194
Fax: -- neuvedené --
E-mail: ku_fem@uniag.sk
Sekretariát: Ing. Galina Gerhátová

Katedra manažmentu
Telefón: +421 376 414 138
Fax: -- neuvedené --
E-mail: kman_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Sekretariát: Milada Hlinková

Katedra matematiky
Telefón: +421 376 414 163
Fax: -- neuvedené --E-mail: km_fem@uniag.sk

Katedra spoločenských vied
Telefón: +421 376 414 747Fax: -- neuvedené --E-mail: ksv_fem@uniag.sk
Sekretariát: Mária Ocelková

Centrum výskumných a vzdelávacích projektov
Telefón: +421 376 415 511Fax: -- neuvedené --E-mail: cvvp_fem@uniag.sk
Vedúci: -- neuvedené --