Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

SPU||
|
FEM|FEŠRR|FZKI
|

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rektorát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.uniag.sk
  
Rektorka:
Prorektor:
Prorektor:
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Prorektor:
Prorektor:prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Prorektor:
Kvestorka:Ing. Zuzana Gálová
 
 
  

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://fbp.uniag.sk/
E-mail:
Telefon:
+421 376 415 524
Fax:+421 376 415 387
 
 
Děkan:
  
  

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://www.fem.uniag.sk/
E-mail:
dekfem@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 511
Fax:+421 376 415 150
  
Děkanka:
Tajemnice:Ing. Erika Šindlerová
 
 
 
 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
dekfesrr@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 729
Fax:
+421 376 531 522
 
 
Děkanka:
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Tajemnice:
Ing. Georgetta Palšová
 
 
 
 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Děkanát: Tulipánová 7, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefon:
+421 376 415 410
Fax:
+421 376 415 444
 
 
Děkan:
Tajemnice:Mgr. Viera Režová
 
 
PracovištěZaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
ZaměstnanciKontaktní oddělení
Publikace
Brožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce