Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

SPU|FAPZ
|
FBP
|
|FEŠRR
|
FZKI|TF

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 511
Fax:
+421 376 415 150
 
 
Dekanka:
Tajomníčka:
  
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
OrgányTelefónny zoznam
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
PublikácieZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

  

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dekanát: Tulipánová 7, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 410
Fax:
+421 376 415 444
 
 
Dekan:prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Tajomníčka:
 
 
Pracoviská
ZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznam
Projekty
OrgányTelefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
Brožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém