Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

SPU
|
FAPZ
|
|
FEM|FEŠRR
|
|TF

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rektorát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://www.uniag.sk
 
 
Rektorka: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Prorektor:
Prorektor:prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Prorektor:Ing. Ivan Takáč, PhD.
Prorektor:
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Prorektor:
Kvestorka:
 
 
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
Projekty
Publikácie
Brožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
Učebne
Informácie o univerzite
PublikácieZáverečné práceInformácie o univerzite

  

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 511
Fax:
+421 376 415 150
 
 
Dekanka:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Tajomníčka:
Ing. Erika Šindlerová
 
 
 
 

Technická fakulta
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.tf.uniag.sk
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 301, +421 376 415 489
Fax:
+421 377 417 003
 
 
Dekan:prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Tajomníčka:Ing. Alena Jančušková
  
PracoviskáZamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
PracoviskáZamestnanciProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy
Brožúra publikáciíZáverečné práceBrožúra Študijné programy