Pracoviská - Sekretariát kvestora

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Sekretariát kvestora
Telefón: +421 376 415 520
Fax: -- neuvedené --E-mail: Ivana.Durinova@uniag.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Bc. Ivana Ďurinová
Zamestnanci
Telefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam