Pracoviště - Sekretariát kvestora

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Sekretariát kvestora
Telefon: +421 376 415 520Fax: -- neuveden --E-mail: Ivana.Durinova@uniag.sk
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Bc. Ivana Ďurinová
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam