Pracoviská - Útvar finančných zdrojov

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Útvar finančných zdrojov
Telefón: +421 376 415 502Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Danica Vraniaková
Sekretariát: -- neuvedené --