Pracoviská - Útvar finančných zdrojov

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Útvar finančných zdrojov
Telefón: +421 376 415 502
Fax: -- neuvedené --
E-mail: vraniakova@is.uniag.sk
Sekretariát: -- neuvedené --