Pracoviště - Útvar mzdovej učtárne

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Útvar mzdovej učtárne
Telefon: +421 376 415 531Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Monika Móciková
Sekretariát: -- neuveden --