Pracoviská - Útvar mzdovej učtárne

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Útvar mzdovej učtárne
Telefón: +421 376 415 531Fax: -- neuvedené --E-mail: Maria.Barantalova@is.uniag.sk
Vedúci: Ing. Mária Barantalová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam